วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 2 "น้ำเน่าที่หลั่งไหล ดีกว่าน้ำใสที่หยุดนิ่ง"


"น้ำเน่าที่หลั่งไหล ดีกว่าน้ำใสที่หยุดนิ่ง"
การที่ตัวเราได้มาศึกษาหาความารู้ ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเรา
มีการพัฒนาอยู่ เป็นการพัฒนาตัวเราให้เป็นคนที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ เป็นคนที่ทันสมัย มีวิสัยทัศน์ดี

บทที่1การเรียนการสอนบริหาร